Avèk siksè Concausa fèmen postilasyon 2017

Haití

Yon fwa ke nou te resevwa tout pwopozisyon yo, etap preseleksyon an tou komanse, ladan´l nou ap chwazi gwoup ki kalifye pou vwayaje Santiago, Chili, an novanm ane sa pou yo ale patisipe nan yon seri aktivite ak fomasyon, ladan yo ap gen prezantasyon pwopozisyon yo nan syèj CEPALC La.

341, se kantite pwopozisyon pou eradike povrete infantil nou resevwa nan edisyon CONCAUSA 2017 la, inisyativ sa ap cheche konnen epi difize pwojè inovasyon sosyal ke jèn yo ap reyalize nan kontinan ameriken an.

Jedi 20 jiyè ki sot pase a se te fen postilasyon an, oganizatè yo, ki se America solidaria avèk apwi UNICEF ak CEPALC, resevwa 341 pwoposisyon, konsa yo depase 244 pwojè ki te postile an 2016, pendan premye edisyon an.

Nan premye edisyon an, 60 jèn ki soti nan 11 peyi te rankontre nan kapital peyi Chili, yo te pataje eksperyans yo epi ranfosè pwojè yo genyen yo, ape rankont lan yo te tounen nan kominote yo a kòm ajan devlopman epi pou moman yo kontinye nan egzekisyon pwojè yo a.

Rezilta ekip ki kalifye yo ap pibliye 30 out sou rezo sosyal yo ak sou site web Concausa.