NAP CHECHE / ESTAMOS BUSCANDO

Haití

America Solidaria Ayiti  ap cheche  yon nouvo chef pwoje pou WASH. Nap cheche moun ki angaje nan konbat povrete sou kontinan an.

Si ou enterese, ou kapab konplete fỏmilѐ a isi epi voye CV ou nan: dvela@americasolidaria.org  mete pou sijѐ: “Postulation WASH”.

En América Solidaria Haití buscamos nuevo/a Jefe/a de Proyecto WASH. Requerimos de una persona que posea un compromiso por superar la pobreza infantil en el continente.

Si estás interesado completa el siguiente formulario acá y envíanos tu curriculum a dvela@americasolidaria.org poniendo como asunto “Postulación WASH”

PROFIL

PERFIL